Databáze přírodních zahrad

Databáze přírodních zahrad

  • Cílem je poskytnout pomoc základním a středním školám při vytvoření školní učebny se zahradou prostřednictvím příkladů dobré praxe.
  • Průběh aktivity – workshop pro učitele a žáky ZŠ a SŠ, který bude zaměřen na vytvoření projektu zahrady a péči o ni.
  • Vzdělávací workshop zaměřený na způsob a náplň vzdělávaní ve školní   zahradě, jak využít učebnu v přírodě ve vzdělávacím procesu.
    Výjezdy žáků a učitelů po ukázkových zahradách v MSK.
  • Vytvoření on-line interaktivního katalogu ukázkových školních a přírodních zahrad s popisem.
  •  

Zapojené instituce a detaily zahrad

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální  Ostrava

ZŠ a MŠ Tyršova Frenštát p. R. 

ZŠ a MŠ Opava - Vávrovice

MŠ Na Vyhlídce Vratimov

Masarykova SŠ zemědělská a přírodovědná Opava

Střední škola služeb a podnikání  Ostrava-Poruba

Střední umělecká škola Ostrava

SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

ZŠ Srbská Ostrava–Výškovice

ZŠ a MŠ Masarykova Hnojník

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613  

 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×