Zahrada_OAVOS

Přírodní zahrada OAO Ostrava – Mariánské Hory

Na jaře 2020 byla dokončena druhá fáze budování naši přírodní zahrady. Těšit se můžeme nejen z krásného pohledu na přírodní louku, ale také ochutnávat první plody. Na záhonech  kvetou vlčí boby, náprstníky, zvonky. Na louce uprostřed pozemku najdeme květy vlčích máků, chrp, heřmánku, jetele a mnoha dalších lučních rostlin. Dozrávají plody rybízu, kanadských borůvek, angreštu, lesních jahod a malin. Na ovocných stromech jsou plody, které ochutnáváme na podzim. Z vyvýšených záhonů se line vůně léčivých bylin.,

Dodržujeme tři základní pravidla přírodní zahrady, která musí být v přírodní zahradě vždy aplikována splněna:

O zahradu pečujeme bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez pesticidů.

Části zahrady

  • Bylinková zahrada - V přírodní zahradě pěstujeme různé bylinky, které využíváme v kuchyni. V době kvetení jsou bylinky lákadlem pro hmyz. Vhodné druhy jsou máta, meduňka, rozmarýn, libeček, tymián, pažitka a petržel. V naší bylinkové zahradě slouží k pěstování vyvýšené záhony.
  • Divoký koutek - Je místo na zahradě, které se uklízí a obhospodařuje maximálně jednou ročně, a to na jaře. Poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů a rostlin. Může nám sloužit jako zdroj divokých bylinek jako je kopřiva, podběl a další.
  • Domečky a příbytky pro živočichy - Na přírodní zahradě vytváříme vhodná a lákavá prostředí pro živočichy. Může se jednat o hromadu větví, hromadu kamení nebo ze dřeva vyrobené hmyzí domečky, ježkovníky, ptačí budky apod. Cílem je přilákat do zahrady co nejvíce druhů hmyzu, ptáků i dalších živočichů a vytvořit jim vhodné prostředí pro rozmnožování.
  • Keře v přírodní zahradě - Vysazujeme původní druhy a ovocné keříky. Dřišťál a šípek slouží jako útočiště a zdroj potravy pro ptáky. Ostružiníky, maliníky, rybízy a angrešty lákají zase studenty a zpříjemňují jim pobyt na zahradě. Keře na zahradě jsou důležitým prvkem také v ochraně před prachem a hlukem a dotvářejí mikroklima celé zahrady.
  • Kompostování - Na přírodní zahradě najdeme kompost, do kterého dáváme trávu a rostlinné části, které jsme odstranili při údržbě zahrady. Následně kompost ošetřujeme, přehazujeme a využíváme ke hnojení a zlepšování vlastnosti půdy na zahradě.
  • Ovocné stromy - V přírodní zahradě sadíme ovocné stromy. Pří vysazování se zaměřujeme na původní a staré odrůdy jako je například jabloň jadernička moravská. V naší zahradě najdeme kromě jabloní také švestku, mišpuli a třešeň.
  • Přírodní trávník - V přírodním trávníku nehubíme dvouděložné rostliny, a naopak podporujeme druhovou rozmanitost. Přírodní trávník obsahuje smetánku lékařskou, sedmikrásku chudobku, popenec plazivý, řebříček obecný, jetel, jitrocel, zběhovec a další druhy dvouděložných rostlin, které lákají hmyz a krásně kvetou.
  • Trvalky v přírodní zahradě - Nedílnou součástí přírodní zahrady jsou trvalky, jejichž neustále postupně kvetoucí záhony vytvářejí nejen okrasný prvek, ale jsou významným prvkem pro lákání hmyzu. Na záhonech najdeme jarní druhy jako sněženky, prvosenky a krokusy, letní druhy jako například hvozdíky, zvonky, silenky a chrpy a kopretiny a na podzim potom třezalky, astry a jiřiny.
  •  

Přírodní zahrada na OAO Ostrava – Mariánské Hory splňuje tyto další kritéria certifikace přírodních zahrad: druhová rozmanitost v přírodním trávníku, květnatá louka s planými rostlinami, listnaté stromy, domácí jehličnany, domácí kvetoucí trvalky, kompost, “domečky“ pro zvířecí pomocníky, zeleninové záhony a bylinky, ovocná zahrada a bobulové keře, divoký koutek, užívání k přírodě šetrných materiálů. 

Přírodní zahrada ve škole je kousek přírody, který je v péči studentů a učitelů a poskytuje jim příležitost k setkání, relaxaci a získaní nových zkušeností.

Certifikát přírodní zahrada jsme obdrželi od zástupce sdružení Veronica.

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×