Střední umělecká škola Ostrava

Výuka na Střední umělecké škole v Ostravě probíhá ve dvou budovách, na ulicích Poděbradova a Matiční. Ke každé budově patří zahrady, které jsou využívány pro sportovní a kulturní účely. Na zahradě na Poděbradově ulici probíhá každoročně akce určená pro žáky, rodiče a širokou veřejnost Zahradní slavnost.
Výhledově zde plánujeme realizaci stavby zahradní učebny, která by byla využívána pro výuku a uměleckou tvorbu.

Na ulici Matiční plánujeme ve spolupráci se Střední zahradnickou školou Ostrava rekultivaci zahrady.

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×