SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba

Naše zahrada se nachází na kopci a je po stranách sevřena veřejnými dopravními komunikacemi. Nemá okrasný ani užitkový charakter, zato je vhodným prostorem pro práci našich studentů oboru fotograf a každoroční focení tříd.

Také se zde konají adaptační kurzy prvních ročníků a jiné výukové aktivity v rámci výtvarné přípravy či základů ekologie.

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×