Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání


  • Centrum podnikavosti, iniciativity a kreativity: organizace Veletrhu příležitostí, podpora finanční gramotnosti – žáků, pedagogů a veřejnosti, činnost fiktivních firem na základních a středních školách.

 

  • Podpora polytechnického vzdělávání: badatelské centrum, exkurze a konference zaměřené na téma udržitelného rozvoje, zahrada smyslů a on-line interaktivní katalog přírodních a školních zahrad.
  •  

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.,
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×