Ekologie EVVO

Co je to EVVO?

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je celosvětově uznávaný obor, který je po desítky let rozvíjen i v České republice.

Aktivity EVVO

  • Přednášky a projektové dny pro studenty (Den a zdraví, Den AIDS)
  • Péče o učebnu v přírodě
  • Budování přírodní zahrady
  • Exkurse (Flóra Olomouc, ČOV, výlety do přírody)
  • Dlouhodobé projekty zaměřené na rozvoj dovednosti žáků (Badatelská škola, Smart camp, práce s nadanými žáky)
  • Pořádání konferencí a studia EVVO ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy
  •  

Koordinátoři EVVO na naší škole

Mgr. Jitka Šeděnková

Mgr. Alena Koubková

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×