ZŠ Srbská Ostrava-Výškovice

Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská

 

V jarních měsících letošního roku náš zřizovatel opravil ze svého rozpočtu naší školní zahradu. Předání učebny proběhlo v měsíci květnu 2022.

Naši žáci a vyučující tak mají k dispozici nádherný prostor vybavený zastřešenými pergolami, pod kterými jsou umístěny lavice a nechybějí zde rovněž tabule.

Učebna může být využívána pro všechny předměty, je zároveň umístěna u lesa v pěkném prostředí.  Žáci mohou v tělesné výuce využít tartanový okruh v celkové délce cca 130 m. 

Dále jistě nezůstane pozadu využití tohoto krásného místa v hodinách například přírodopisu a pracovních činností. Součástí učebny jsou naučené tabule, které slouží k popisu záhonků, na kterých budou žáci pěstovat různé druhy rostlin.

Okolo nového plotu, který byl rovněž součástí projektu, máme vysazeny okrasné dřeviny a nachází se zde kačírek s květináči.

Zaměření naší školy je ekologické a vedeme tak naše žáky ke kladnému vztahu k přírodě.

Moc bychom chtěli poděkovat našemu zřizovateli Městskému obvodu Ostrava-Jih, který nám hned vedle školy vybudoval nádherné místo, kde se mohou naše děti vzdělávat v přírodě. 

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×