MŠ Vratimov - Na Vyhlídce

 • ve školním roce 2014 -2015 proběhla realizace přírodní zahrady.

Kolem školy se rozprostírá rozlehlá zahrada s dřevěnými stavbami, která je v letních měsících zpřístupněna v odpoledních hodinách veřejnosti. V r. 2015 byla zrealizována „Přírodní zahrada“ z finančních prostředků EU.  Při vytváření koncepce přírodní zahrady jsme se snažili přenést environmentální výchovu v co největší míře do přírodního prostředí tak, abychom mohli dětem zprostředkovat poznatky pomocí prožitkového, tvořivého a činnostního učení. Kladli jsme důraz na druhovou rozmanitost a také na to, aby bylo přírodní prostředí vyhovující zároveň pro všechny ostatní živočichy (výsadba stromů jako zdroj potravy pro ptáky, přírodní zdroje vody, ptačí budky, napajedla, koupadla, přirozený úkryt pro živočichy).

Vzdělávací environmentální plochy a prvky

 • altán jako venkovní přírodní učebna (druhy dřeva, přírodniny, vitrína s odpadem – časová rozložitelnost, lebky zvířat)  
 • sáňkovací kopec s amfiteátrem s větrnou korouhvičkou
 • pěstební záhonky
 • vrbové tunely
 • vodní tůňka
 • vodní korýtka
 • hmyzí – květnatá louka s hmyzím hotelem
 • výstava minerálů (nerosty a horniny)
 • 2 velké informační vzdělávací panely + malé informační tabule
 • mobilní pozorovací dlaždice
 • čmelín
 • kompostéry
 • mobilní vermikompostéry
 • ptačí budky
 • ptačí budka s videokamerou ( www.ptacionline.cz )
 • krmítka (v zimním období)
 • pítka v letním období ( včetně vodní tůňky)
 • barel na dešťovou vodu
 • kmeny pro pozorování tlení, hmyzu

Herní prvky

 • pružinová houpadla
 • skluzavky
 • prolézadla
 • lanové centrum
 • přírodní pískoviště
 • dřevěný koráb
 • dřevěný xylofon
 • houpací hnízdo
 •  

Stromy

Keře

Byliny a užitkové rostliny

Javor červený

Komule davidova

Maliník
Hloh obecný Ořechokřídlec Rybíz
Jabloň ovocná Svída bílá

Užitkové rostliny

Jabloň okrasná Líska obecná  
Jeřáb obecný Zlatice  
Jeřáb prostřední Ozdobnice (okrasná tráva)  
Borovice lesní Mochna tavolník japonský  

 

Jsme zapojeni v projektech:

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×