Centrum managementu vzdělávání a výchovy

Centrum managementu vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském kraji při OA a VOŠS, Ostrava - Mar. Hory

Na základě dlouhodobé spolupráce OA a VOŠS v Ostravě – Mariánských Horách s Klubem ekologické výchovy  byl iniciován vznik Centra managementu pro UR, jehož činnost podpořil zřizovatel, MSK, odbor ŽP.

Slavnostní zahájení činnosti Centra proběhlo dne 26. 10. 2018. Zde byla předložena  činnost Centra UR pro školní rok 2018/19 a představeny akce, které proběhnou v tomto školním roce. Také bylo na této škole již posedmé slavnostně zahájeno specializační studium koordinátorů EVVO, kterých se letos přihlásil rekordní počet - 28. Určitě se na tomto počtu zájemců příznivě projevila finanční podpora ze strany zřizovatele školy, MSK. Zahájení specializačního studia patří k první aktivitě Centra UR. Dále se můžeme těšit na semináře, workshopy, konference i zajímavé exkurze v rámci poznávání kulturního a přírodního dědictví kraje. Součásti slavnostního zahájení byla i oslava 100. výročí vzniku republiky, kterou provázela řada zajímavých aktivit, jednou z nich bylo i vysazení Lípy republiky. Součásti programu bylo i představení prostorového a materiálně technického zázemí školy, které bude využíváno pro realizaci vzdělávání v rámci Centra UR.

Bude ctí naší obchodní akademie přivítat zájemce o vzdělávání v rámci nově vytvořeného Centra. 

Specializační studium pro koordinátory EVVO 2024 - 2025

Vyhodnocení činnosti CMUR EVVO

Zpráva o činnosti CMUR

Databáze přírodních zahrad v Moravskoslezském kraji

Akce CMUR EVVO:

11.6.2024

19.4.2024

25.1.2024

21.9.2023

2.6.2023

 • Pozvánka na POZNÁVACÍ EXKURZI HUKVALDY

16.5.2023

 • Pozvánka: Seminář ČZU
 • Přihláška na seminář ČZU

14.3.2023

 • SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO KOORDINÁTORY EVVO OSTRAVA 2023-24

14.3.2023

 • Pozvánka - akreditovaný seminář s exkurzí (11. 5. 2023)

14.3.2023

 • Přihláška - KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ REGIONŮ ČR Bohumínsko (11. 5. 2023)

26.1.2023

 • Zkoušky specializačního studia koordinátorů EVVO na OA

25. 1. 2023

 • 13.ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji

27. 1. 2022

 • 12. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy (program) 
  • Videozáznam
  • Tisková zpráva

29. 1. 2020

 • Setkání koordinátorů EVVO

24. 5. 2019

 • Exkurse koordinátorů EVVO do Dolní Lomné

Starší

 • Program 6. Soustředění specializačního studia
 • Seminář: Biotechnologie v lesnictví (2019)  
 • Specializační studium koordinátorů EVVO
 • Seminář: Management enviromentální výchovy ve školách
 • 10. ročník krajského setkání koordinátorů
 •  
×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×