VOŠ – Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

Termín podání přihlášek

do 31. 5. 2024
Adresa podání přihlášek VOŠS, Zelená 4OA, 702 00 Ostrava
Náležitosti k přihlášce

Ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku SŠ; zdravotní způsobilost

Termín přijímacího řízení 24. 6. 2024
Nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí 20. 6. 2024 od 9:00 do 11:00 h na studijním oddělení VOŠS
Informace k přijímacímu řízení  Sociální práce    Sociální pedagogika
Informace o studiu  zde

Kontaktní osoby

Mgr. Marcela Hoňková

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×