Zahrada ZŠ a MŠ Tyršova

Ve druhé výzvě Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí z roku 2019 jsme uspěli s žádostí o dotaci a získali podporu na zhotovení přírodní učebny.

Zhotovitelem zelené učebny je firma LAPY Zahradnictví z Těrlicka, která v průběhu srpna 2021 předala škole učebnu k užívání. Přírodní zahrada ZŠ Tyršova - Zelená učebna je zhotovena výhradně z přírodních a recyklovaných materiálů (dřevo, kámen, štěrk, mlatové chodníčky). V podzimních měsících byla osázena stromy. Místo dříve nevyužívaného školního sadu se proměnilo v zelenou učebnu se 14 edukativními prvky.

Dlouhodobým cílem vybudovat zelenou učebnu v areálu školy bylo přenesení výuky z interiéru školy do její zahrady a přiblížení přírodních zákonitostí žákům přímo v terénu. Učebna slouží v době vyučování k výuce nejen přírodovědných předmětů, ale také výchov a volitelných předmětů. V odpoledních hodinách ji využívají k práci žáci v zájmových kroužcích a také děti ve školní družině. Žáci se podílejí současně na údržbě a výsadbě přírodní učebny během roku. Nad jednotlivými edukativními prvky si některé třídy vzaly patronát a pečují o ně v průběhu roku.

 

K prvkům zahrady patří tyto:

bylinková spirála, skalka, meteobudka, vrbový tunel, hmatový chodník, sluneční hodiny, pítko pro ptáky, hřbitov odpadků, vyvýšený záhon, pozorovací centrum, fóliovník, vlastní učebna, informační panel, 7 listnatých a ovocných stromů. Dále jsme z projektu Ovoce do škol získali sazenice ovocných keřů, které jsou také součástí naší zahrady. (muchovník, rybíz, josta, angrešt, zimolez). Jednotlivé prvky zahrady jsou v příloze.

Na stránkách naší školy v záložce Přírodní učebna - zasílám v odkaze najdete také bližší informace.

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×