Studijní obory

Obory

Obchodní akademie

63-41-M/02

 • univerzální obor ekonomického směru
 • důraz na praktické zvládnutí ekonomických dovedností s využitím IT
 • znalost systému POHODA
 • účetnictví, finance, pojišťovnictví, daně, marketing...
 • profesní a odborná znalost dvou světových jazyků
 • kvalifikované administrativně-správní dovednosti
 • kompetence k podnikatelské činnosti
 • kvalitní příprava pro další studium na VŠ především ekonomického zaměření
 •  
Více o oboru ›

Obchodní akademie - zahraniční obchod

63-41-M/02

 • obor ekonomického směru specializující se na mezinárodní obchod
 • výuka tří světových jazyků
 • příprava na jazykové certifikáty B2, C1, BEC
 • mezinárodní právo, finance, účetnictví, ekonomie
 • mezinárodní vztahy a komunikace
 • předpoklad pro práci v zahraničních firmách
 • kvalitní příprava pro další studium na VŠ především ekonomického zaměření
 •  
Více o oboru ›

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

 • obecně odborné vzdělávání připravující na studium na vysokých školách libovolného zaměření
 • příprava na jazykové certifikáty B2, C1, BEC
 • vyšší počet všeobecně vzdělávacích předmětů, méně praktických odborných předmětů
 • rozšířená nabídka volitelných předmětů a seminářů
 • odborné ekonomické předměty a komplexní IT dovednosti
 •  
Více o oboru ›

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

 • připravuje žáky pro výkon státní správy a samosprávy
 • odborné předměty se zaměřením na veřejnou správu, právo a ekonomiku
 • práce s dokumenty, elektronickou spisovou službou
 • důraz na práci s IT a databázovými systémy státní správy a samosprávy
 • znalost systému CODEXIS
 • získání předpokladů pro studium na VŠ především ekonomického a právního zaměření
 •  
Více o oboru ›

Kontakt na studijní oddělení

Jana Bagarová

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×