ZŠ a MŠ Masarykova Hnojník

Školní zahrada při Masarykově Základní škole v Hnojníku

Školní pozemek při Masarykově Základní škole v Hnojníku je rozdělen budovou školy na čtyři samostatné části. Na dvou z nich byly v minulých letech vytvořeny školní zahrady: na východní straně vznikla zahrada s přírodními a výukovými prvky, na západní straně zahrada okrasná.

Realizace školních zahrad proběhla na základě návrhu bývalého žáka školy a dotazníku „Jak si představuješ školní zahradu“ určeného pro žáky. Svou vizualizaci školní zahrady zpracovávali
i žáci prvního stupně ve výtvarné výchově. Výsledné pojetí bylo konzultováno se zahradním architektem a zpracovatelskou firmou. Projekt realizace východní části zahrady byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí MŽP. Západní zahrada byla vybudovaná společně s odbornou učebnou přírodních věd. Na její realizaci byla použita i finanční odměna udělena škole společností Nehlsen Třinec, s.r.o. za 1. místo v soutěži „Rozkvetlá škola“.

V současné době jsou obě zahrady četně využívány. V jarních a letních měsících zde za příznivého počasí probíhá výuka mnohých předmětů, celoročně ji využívají žáci školní družiny a školního klubu, v letních měsících se zde koná školní příměstský tábor. V zahradě probíhají přírodovědné přednášky, např. včelařská, lesnická apod. Západní zahrada slouží pro přípravu žáků na soutěž Mladý zahrádkář, ve které se hnojničtí umisťují na předních místech, a to
i v celorepublikovém měřítku. Zahrady poskytují také botanický materiál k nácviku aranžerských technik, které žáci využívají při účasti ve Floristické soutěži a v soutěži Děčínská kotva. V červnu je východní část zahrady místem konání slavnosti u příležitosti ukončení školního roku. Navíc je její vegetace malebným pozadím na všech školních fotografiích jednotlivých tříd.

Školní pozemek při Masarykově Základní škole v Hnojníku je rozdělen budovou školy na čtyři samostatné části. Na dvou z nich byly v minulých letech vytvořeny školní zahrady: na východní straně vznikla zahrada s přírodními a výukovými prvky, na západní straně zahrada okrasná.

Realizace školních zahrad proběhla na základě návrhu bývalého žáka školy a dotazníku „Jak si představuješ školní zahradu“ určeného pro žáky. Svou vizualizaci školní zahrady zpracovávali
i žáci prvního stupně ve výtvarné výchově. Výsledné pojetí bylo konzultováno se zahradním architektem a zpracovatelskou firmou. Projekt realizace východní části zahrady byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí MŽP. Západní zahrada byla vybudovaná společně s odbornou učebnou přírodních věd. Na její realizaci byla použita i finanční odměna udělena škole společností Nehlsen Třinec, s.r.o. za 1. místo v soutěži „Rozkvetlá škola“.

V současné době jsou obě zahrady četně využívány. V jarních a letních měsících zde za příznivého počasí probíhá výuka mnohých předmětů, celoročně ji využívají žáci školní družiny a školního klubu, v letních měsících se zde koná školní příměstský tábor. V zahradě probíhají přírodovědné přednášky, např. včelařská, lesnická apod. Západní zahrada slouží pro přípravu žáků na soutěž Mladý zahrádkář, ve které se hnojničtí umisťují na předních místech, a to
i v celorepublikovém měřítku. Zahrady poskytují také botanický materiál k nácviku aranžerských technik, které žáci využívají při účasti ve Floristické soutěži a v soutěži Děčínská kotva. V červnu je východní část zahrady místem konání slavnosti u příležitosti ukončení školního roku. Navíc je její vegetace malebným pozadím na všech školních fotografiích jednotlivých tříd.

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×