Přijímací řízení

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2024/25

Pro školní rok 2024/2025 nabízíme uchazečům studium ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou:

Ekonomické lyceum (78-42-M/02) - přijímáme 30 žáků
Obchodní akademie (63-41-M/02) - přijímáme 30 žáků
Obchodní akademie ŠVP Zahraniční obchod (63-41-M/02) - přijímáme 30 žáků
Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) - přijímáme 30 žáků

 

Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Termíny zkoušek jsou stanoveny na 12. a 15. dubna 2024.

Podrobná kritéria pro přijetí budou zveřejněna do 31. ledna 2024.

O přihlášce ke studiu - pro rodiče a žáky

V současné době je legislativní proces přijímacího řízení 2024 ve schvalovacím procesu.  Nejdůležitější body zásadních změn přijímaček jsou následující:

  • na přihlášku uvádíte tři školy (nebo tři obory) a co je zásadní, pořadí na přihlášce udává pořadí zájmu, na kterou školu (či obor) se chcete dostat prioritně,
  • přihláška se podává elektronicky,
  • termín pro podání přihlášky do 20. února 2024.

Podrobnější informace pro Vás, rodiče a žáky, naleznete zde, veškeré dostupné informace jsou na webu prihlaskynastredni.cz.

A jak to vypadalo v loňském roce?

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 v denní formě vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů zde.

Podrobné výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu pro jednotlivé studijní obory dle stanovených kritérií:

Výpisy výsledků didaktických testů byly uchazečům zaslány 28. 4. 2023 dopoledne e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání. Testová zadání a klíče správných řešení 2023 naleznete na stránkách CERMATu.

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (ke stažení).

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

Kompletní informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT

 

Kontaktní osoby

Jana Bagarová

Viktor Csölle

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Pro zájemce o studium (nejen na naši školu) pořádáme přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×