SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek - Místek

Školní zahrada všech smyslů

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Školní budova na ulici 28. října 1884 ve Frýdku-Místku

Název ZAHRADA VŠECH SMYSLŮ vychází z myšlenky, že by žáci měli vnímat okolí nejen zrakem, ale i sluchem, hmatem, čichem a chutí.  Rádi bychom u nich rozvinuli i tzv. „šestý smysl“.

Současná podoba školní zahrady  poskytuje prostor pro venkovní pobyt žáků a je otevřenou přírodní učebnou, která poskytuje prostor pro pozorování, bádání, získávání znalostí a dovedností a také je místem setkávání. Žáci se prostřednictvím zahrady učí ohleduplně pohybovat v přírodě.

Naše škola má environmentální vzdělávání jako jednu priorit výchovy a vzdělávání žáků.

Ve všech ročnících se environmentální výuka prolíná napříč předmětům dle školních vzdělávacích programů.

Klademe důraz hlavně na to, aby učitel:

 • pracoval s žáky různými metodami – badatelsky orientované vyučování, projektové vyučování, činnostní učení – pozorováním žák zjišťuje vlastnosti organismů, jejich podmínky k životu
 • pracoval s žáky různými organizačními formami – individuální přístup, frontální výuka, práce ve dvojici, skupinová práce, terénní práce, exkurze, besedy…
 • podněcoval vlastní tvořivost dětí k udržení trvale obnovitelného života
  podporoval žáky na kulturních či společenských akcí v rámci přírodních věd
 •  

Zahrada všech smyslů

 • Ovocné stromy
 • Keře v přírodní zahradě
 • Přírodní trávník
 • Trvalky v přírodní zahradě
 • Vyvýšené záhony s bylinkami
 • Fauna
 • Kompostování
 • Nádoby na dešťovou vodu
 • Altán
 • Skleník
 • Chatky na úschovu nářadí
 • Hřiště a výukové prvky

 

Naše zahrada vytváří vhodné místo pro pohyb žáků na čerstvém vzduchu ve výuce i ve školní družině.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami tak mají možnost vnímat zahradu opravdu všemi smysly.

Databáze zahrad vznikla v rámci projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×