Inovativní metody ve výuce

Začátkem měsíce listopadu jsme oživili výuku inovativními metodami. Studenti tvořili, naslouchali odborníkům z praxe a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké je to být nevidomý.

Začátkem měsíce listopadu jsme oživili výuku inovativními metodami. Studenti tvořili, naslouchali odborníkům z praxe a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké je to být nevidomý.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×