Evropský den jazyků

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 jsme oslavili Evropský den jazyků a připomněli jsme si jazykovou rozmanitost Evropy. EDJ je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku a slaví se od roku 2001. Jeho cílem je dosažení většího mezikulturního porozumění a podpora učení se cizím jazykům.

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 jsme oslavili Evropský den jazyků a připomněli jsme si jazykovou rozmanitost Evropy. EDJ je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku a slaví se od roku 2001. Jeho cílem je dosažení většího mezikulturního porozumění a podpora učení se cizím jazykům.

Pro studenty jsme připravili:

  • Informační a propagační materiály.
  • Nabídku adventní exkurze do Wroclawi a přihlášku na exkurzi.
  • Křížovku o ceny pro studenty všech ročníků.

Ze všech vyplněných a odevzdaných křížovek byli vylosováni 3 studenti, kteří obdrželi dárkovou poukázku v hodnotě 300 Kč věnovanou Spolkem pro školu. Několik dalších obdrželo anglické učebnice a propagační upomínkové předměty.

  • Studenti, kteří tento den měli v rozvrhu vyučovacích hodin cizí jazyk, si mohli užít hodinu cizího jazyka tak trochu jinak. Jak? To záleželo jen na nich. :) :) :)
    Jana Kořistková

pedagog a garant ANJ VOŠS

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×