HIV / AIDS – Týká se to i nás?

Je HIV totéž co AIDS? Jak se HIV šíří? Jaké jsou nové trendy v léčbě a prevenci HIV? Co je to pre-expoziční a post-expoziční profylaxe? Jaké je riziko přenosu HIV? Co dělat, když máme rizikový nechráněný pohlavní styk?

Je HIV totéž co AIDS? Jak se HIV šíří? Jaké jsou nové trendy v léčbě a prevenci HIV? Co je to pre-expoziční a post-expoziční profylaxe? Jaké je riziko přenosu HIV? Co dělat, když máme rizikový nechráněný pohlavní styk?

Na tyto a na mnoho dalších otázek nám odpověděl pan Martin Voříšek, lektor z Domu světla v Praze a České společnosti AIDS pomoc. Beseda byla vedena interaktivní formou a kromě nových poznatků k této problematice jsme si mohli vyzkoušet Mentimeter. Tato nová aplikace se používá k vytváření prezentací se zpětnou vazbou v reálném čase pomocí hlasování přes mobil. A to nás, generaci Z, baví.

Původně jsme chtěli Dům světla před Vánocemi navštívit, ale epidemiologická situace nám to neumožnila. Dům světla poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám, které se ocitly v těžké osobní či sociální situaci a potřebují dočasně bezpečné místo, kde mohou toto obtížné období překonat. Je to jediné místo v České republice, které podobnou sociální službu nabízí.

Mgr. Jana Kořistková

garant sekce všeobecných předmětů

 

Pozn.: Generace Z (také známá jako generace M, internetová generace, děti nového tisíciletí) je společný název pro skupinu lidí narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2012. Generace vyrostla na síti World Wide Web, která začala být po roce 1991 stále více dostupná.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×