Chorvatsko 2021

Zahraniční studijní cesta v posledním zářijovém týdnu se vydařila. I přes covidová opatření jsme se vydali do Chorvatska, na Makarskou riviéru, do obce Tučepi. Cílem cesty bylo poznat navštívenou zemi po praktické stránce, a to se podařilo. V rámci orientace v síti organizací a institucí jsme ve městě Makarská viděli základní a mateřské školy, dům pro nemocné a staré lidi a také organizaci Slunce, která je zaměřena na rozsáhlou pomoc handicapovaným lidem, jak nás informovala jedna z místních sociálních pracovnic. Dále jsme navštívili základní školu v Tučepech a zapojili jsme se do mezinárodní ekologické akce organizované Chorvatským červeným křízem – čistili jsme pláž Žnjan u Splitu. Čas zbyl i na plavbu lodí na ostrov Korčula – rodiště Marca Pola, výšlap do botanické zahrady Kotišina (600 m n. m.), poutní místo Vepric a na dva tematické večery, jejichž cílem bylo porovnání sociálních a školských systémů obou zemí, ochutnávka dalmatských dobrot a vyhodnocení soutěže, která mnohým zamotala hlavu. O to více jsme byli překvapeni českou stopou, kterou objevila jedna ze studentek – na pláži totiž našla putovní kamínek s informacemi, že pochází z Česka – konkrétně z Ostravy!!! Cenné je to, že jsme získali i nové kontakty a nová přátelství. Chorvatský červený kříž z Makarské nás zmínil na svém Facebooku a psal o nás i Jutarnji list. Už teď přemýšlíme o nových společných aktivitách a o obsahu dalšího ročníku úspěšné studijní cesty do země nám tak blízké.

Ing. Eva Zátopková, pedagog a zástupce ředitelky školy

Mgr. Michaela Holaňová, garant zahraniční aktivity, pedagog a garant oboru VOŠS

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×