Holandsko 2016

Podzimní zahájení školního roku 2015/2016 bylo pro mnohé studenty Vyšší odborné školy sociální v Mariánských Horách trochu netradiční. Spolu se svými učiteli v polovině září vycestovali studenti denního, dálkového i kombinovaného studia do zahraničí na odbornou sociální stáž. Tentokrát navštívili Holansko – hlavní město Amsterodam, dále Haag, Rotterdam, zastávku věnovali také návštěvě malebného města Naardenu, místa posledního odpočinku J.A. Komenského.

Obsah stáže byl pro všechny zúčastněné velmi zajímavý. Studenti si mohli prohlédnout velké množství památek, které města nabízela, získali i řadu zajímavých informací z oblasti sociální práce, rozšířili si i možnost konverzace v jazyce anglickém.

Návštěvou odborných zařízení se dověděli nové informace o sociálním systému v Holansku, o fungování nestátní organizace zabývající se systémem péče o postižené a staré občany, nestátní organizace pečující o migrující obyvatele a osoby společensky nepřizpůsobené. Odborné stáže mají svůj důležitý význam, přispívají studentům k rozšíření poznatků v oblasti sociální práce a sociální službě, umožnují studentům srovnávat systém zařízení v zahraničí a u nás, pomáhají jim vnímat odlišnosti a hledat zajímavé poznatky, které budou moci jednou uplatnit sami ve své vlastní odborné práci na svém pracovišti.

K zajímavým památkám navštívených měst patřil Královský palác v Amsterdamu, Dům Anny Frankové, Galérie, Rembrantův dům, studenti zhlédli v Haagu Mezinárodní soud, měli možnost se projet lodí na graftech, shlédnout květinovou burzu v Aalsmeeru, navštívit Skanzen Zaanse Schans, ochutnat sýry na blízké farmě a další památky. Společné s učiteli si prohlídli Muzeum Jana Amose Komenského v Naardenu, kapli, ve které jsou uloženy ostatky významného učitele, který prožil velmi těžký život a jeho pouť byla zakončena v Amsterodamu a ostatky uloženy v kapli v Naardenu.

Studenti navštívili i zajímavé odborné stáže. V organizaci Cordaan, zabývající se péči o občany staré a postižené, měli možnost si vyslechnout zajímavou přednášku sociální pracovnice o organizaci, jejím provozu i aktivitách pro klienty, společně si prohlédli pracoviště i prostory určené k terapeutickému programu. Další zajímavá odborná stáž čekala studenty v Rotterdamu, zde navštívili Pauluskerk, protestanskou církev, která v kostele církve provozuje Denní a pobytové centrum pro uprchlíky a osoby sociálně nepřizpůsobené. Studenti získali cenné informace ze systému péče o uvedené typy klientů, informace o systému péče a dávek pro občany. Zajímavým zakončením sběru nových informací byla také návštěva Českého centra v Rottedamu, kde studenti získali informace o systému prezentace kultury, výchovy a vzdělávání Česka v zahraničí.

Odborná sociální stáž studentů VOŠS v tomto roce byla obzvlášť zajímavá, přinesla jim nové poznatky z historie i z oblasti sociální práce.  Studenti uvedené poznatky z oblasti sociální práce budou moci hodnotně uplatnit v odborných seminářích ve škole, ale i ve vlastní odborné praxi po ukončení studia.

Zpracovala: PhDr. Květa Hurníková, Mgr. Adéla Webrová (VOŠS)

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×