EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE

Evropský parlament mládeže (EPM) inspiruje mládež k aktivnímu občanství, toleranci a osobnímu rozvoji skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění.

Cílem EPM je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím našich aktivit zapojujeme studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjíme jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu a cizí jazyky.V přístupu se kombinují prvky aktivního užívání cizího jazyka a akademické diskuze s praktickými dovednostmi v mezinárodním prostředí. 

EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací mezinárodního programu European Youth Parliament (EYP), který funguje již od roku 1987 a v dnešní době zapojuje přes 30 000 mladých lidí ročně.

OAO se do EPM poprvé zapojilo v roce 2007. Od té doby se aktivit EPM pravidelně účastní.

Nejinak tomu bude i v tomto školním roce. Den EPM na OAO bude pořádán 16. října 2018 pro 30 žáků školy. Cílem aktivit tohoto dne je vybrat 4 členy delegace, která nás bude zastupovat na regionální výběrové konferenci EPM.

Ta se bude poprvé konat v Ostravě, 30.11. – 2.12.2018 a naše škola bude spolupořadatelem.

V rámci konference probíhá práce v týmech/komisích, panelová diskuze i simuloce zasedání v parlamentu tím, že účastníci v anglickém jazyce obhajují a napadají rezoluce a hlasují o nich. Nejlepší pak postoupí na národní výběrovou konferenci a případně dále, na mezinárodní konferenci.

Úspěch OAO v Evropském parlamentu mládeže

Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže, která se konala v Kolíně 23. – 26. března 2023 a které se zúčastnili dva nadaní žáci z 1. B, přinesla ovoce! Oba naši zástupci zaujali tak, že postoupili na mezinárodní zasedání EYP. Internacionální akce se v roce 2023 budou konat v Istanbulu, Soluni, Ventpils, Tbilisi, Kristianstadu, Lodži a Marbelle.

A jak jsme se dostali tak daleko? Kolínské konferenci předcházely další akce Evropského parlamentu mládeže (EYP), například RVK EYP (Regionální výběrová konference Evropského parlamentu mládeže) v Hradci Králové, která se konala 11. až 13. listopadu 2022. Této konference se zúčastnilo 80 středoškolských žáků z celé České republiky, naši školu reprezentovalo 6 nadaných žáků z 1. B. Žáci pracovali v komisích a jednacím jazykem byla angličtina. Součástí RVK EYP je i EuroVillage a stánky, které reprezentují jednotlivé země. Naše škola prezentovala Švýcarsko. RVK EYP vyvrcholila tzv. General Assembly (Valné shromáždění), kde žáci obhajují své rezoluce a diskutují o ostatních rezolucích. Poté následovala Národní výběrová konference EYP v Kolíně, které se zúčastnili jen ti nejlepší. A jak to vůbec v Kolíně probíhalo? O tom si přečtěte článek zde.

OAO je v EYP zapojena od roku 2007, čili máme již více než 15letou tradici.

Více o EYP na https://www.eyp.cz/

EYP - starší události

Čtyřčlenná delegace OAO ve složení David Rosypálek, Benedikta Krůželová, Vendula Pernicová a Jaroslav Knápek se ve dnech 3. - 5. listopadu 2017 účastnila regionální výběrové konference Evropského parlamentu mládeže v Kutné Hoře.

Cílem této akce je podpořít týmovou spolupráci, práci v komisích i simulovat zasedání v parlamentu tím, že účastníci v anglickém jazyce obhajují a napadají rezoluce.

Naši žáci obhajovali rezoluce na téma: Uplatnění mladých evropských absolventů v praxi, Nakládání s odpady z hlediska udržitelného rozvoje, Problém transgendru nebo Problematika žadatelů o azyl v EU.

Práce v EYP se naše škola účastní již od roku 2007.

Máme velkou radost, že komise vybrala Benediktu Krůželovou, aby se účastnila klání na národní úrovni, které se koná ve dnech 22. - 25. března 2018 v Karlových Varech.

Postoupili jsme!

Tým studentů naší školy byl v těžké konkurenci převážně gymnázií vybrán, aby reprezentoval Českou republiku na 57. mezinárodním zasedání Evropského parlamentu mládeže (EYP).

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×