Hurá do světa

Postupně se vrátili k běžnému životu a k tomu patří i mobilitní projekty ERASMUS+. Protože jsme s podaným projektem uspěli, tak studenti VOŠS opět vyjíždějí na odbornou měsíční stáž do zahraničí, a to na Slovensko a do Polska. Vracejí se plni dojmů, informací a jsou stejně nadšeni jako jejich předchůdci v minulých letech.

Proč právě tam? Důvodů je několik. Spolupráci s partnery na Slovensku a v Polsku jsme si v minulosti několikrát úspěšně vyzkoušeli. Příhraniční země jsou nám kulturně a jazykově blíže a sociální systémy se výrazně neliší. Mezi naše partnery bude tradičně patřit MOPS (Miejski Osrodek Pomocy Spolecnej) v Cieszyně. Dříve navštěvovaná zařízení v Dolnom Kubíně nahradila speciální škola v Trnavě a Resocializační centrum Filius Paul v Krupině.

Mgr. Soňa Lenobelová, pedagog a garant praxe

Mgr. Hana Levá, pedagog

garanti projektu Erasmus+ na VOŠS

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×