Jaro v zahraničí

V červnu se vydalo na odbornou stáž do Polska a na Slovensko 10 studentů. V Polsku se 4 studenti aktivně zapojili do činnosti Miejskieho Osrodku Pomocy Spolecznej v Cieszyne. Na Slovensku 4 studentky vykonávaly svou odbornou praxi ve Spojené škole Lomonosovova 8 v Trnavě, kde si vyzkoušely práci na pozici asistenta pedagoga a vychovatele na internátu. Do Resocializačného centra Filius Paul v Žibritově zavítaly dvě studentky, které se podílely na práci v terapeutické komunitě.

Soňa Lenobelová a Hana Levá, koordinátorky

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×