Cestujeme s ERASMEM+

Co hledat pod pojmem ERASMUS? Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. I my tento program využíváme pro to, aby se naši studenti co nejlépe připravili na svou budoucí profesi.

Ale to bychom vlastně začali od konce. Na počátek mobilitních programů, využívaných naší školou, se musíme vrátit do roku 2007, kdy naši studenti po prvé vycestovali v rámci programu Leonardo da Vinci (předchůdce ERASMU) na Slovensko a do Polska, aby si zde v rámci odborné přípravy mohli zdokonalit všechny své dosavadní dovednosti a ověřit své teoretické poznatky a zkušenosti. V letech 2007–2013 se stáží, v průběhu šesti po sobě jdoucích let, zúčastnilo celkem 160 studentů. Pracovali se širokou škálou klientů – s dětmi, seniory, osobami se zdravotním postižením atd. Vždy přijížděli nadšeni a jen litovali toho, že si svůj pobyt v zahraničí nemohou zopakovat.

V roce 2015 se nám podařilo získat 2 letý grant v rámci programu ERASMUS+ a studenti naší školy se opět mohli vydat na Slovensko a do Polska. Proč zrovna do těchto zemí? Vycházeli jsme především z velmi dobrých osobních zkušeností, pozitivní odezvy studentů a také z toho, že je třeba nejdříve poznat sociální práci v zemích, se kterými sdílíme hranice. V průběhu 2 let se vydalo za zkušenostmi 64 studentů a jejich dojmy se v ničem nelišily od jejich předchůdců.

I nadále se snažíme o to, abychom mohli studentům umožnit prohloubit jejich odborné dovednosti. Předložili jsme novou grantovou žádost. Pro studenty byla domluvena i další destinace – Velká Británie. Žádost byla schválena. Bohužel již na ni nezbyly finanční prostředky…  Můžeme slíbit, že i v následujících letech v rámci dalšího projektového období předložíme nové žádosti. Zda dojdou naplnění, nevíme, nejsme to schopni více ovlivnit. Naděje však umírá poslední!!!

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×