UNESCO

V záři 2023 bude na naší škole probíhat "Zasedání valného shromaždění sítě přidružených škol UNESCO v ČR"

SPOLUPRÁCE S UKRAJINSKOU UNESCO ŠKOLOU SICH COLLEGIUM

Jak víte, OA je členem sítě přidružených škol UNESCO, což naší škole umožňuje aktivně spolupracovat se vzdělávacími institucemi po celém světě. V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s ukrajinskou UNESCO školou Sich Collegium v Záporoží a dohodli jsme se na společných online setkáních našich a ukrajinských studentů.

 V pátek 16.12.2022 se studenti OA a Sich Collegia zúčastnili společné online lekce angličtiny. Studenti Sich Collegia přednesli prezentaci o své škole. Jedná se o internátní školu, kde žáci tráví hodně času, a která tudíž nabízí mnoho volnočasových aktivit jako hru na hudební nástroje, zpěv, tanec, užité umění, sporty, skaut apod. Škola je pro tyto žáky místem úspěchů, štěstí, místem, kde se nikdy nenudí. Poslední rok školy však tráví mimo tuto instituci, protože v Sich Collegiu jsou nyní ubytováni uprchlíci.

V další prezentaci žáci Sich Collegia představili své město Záporoží - jeho památky, atrakce a parky - a hovořili o tom, jak se město změnilo za války s Ruskou federací. Válka ho nezničila tolik jako např. Mariupol, ale i zde jsou pobořené budovy v centru. Válka je dle slov studentů děsivá - zažívají nálety, výpadky elektřiny, vidí zbořené domy v jejich čtvrti. “Na druhou stranu válka sjednotila všechny Ukrajince a všichni si navzájem pomáhají,” říká studentka Sich Collegia. “Mám obrovskou radost, když vidím dobrovolníky z mnoha zemí, jak pomáhají Ukrajincům,” říká jiný student.

Následně žáci OA (1.S) přednesli prezentaci o České republice a Ostravě. Poté jednotliví žáci z obou škol mluvili o fotografiích svých oblíbených míst. Bylo zajímavé vidět, jak spolu studenti obou škol komunikují bez jakýchkoli bariér. Spojovala je úcta a zájem jeden o druhého a také touha porozumět si.

Tuto moderní, zajímavou a smysluplnou lekci připravily a vedly Kristina Müllerová a Olena Sopina, učitelky angličtiny na OA a Sich Collegiu. "Je to jen začátek naší spolupráce s českou vzdělávací institucí," říká paní Sopina. “Naplánovali jsme nové lekce, nová setkání v hodinách anglického jazyka se studenty a učiteli z České republiky.“

Setkání UNESCO v Liberci

V uplynulých zářijových dnech se zástupci naší školy zúčastnili XVIII. Valné hromady Přidružené sítě škol UNESCO v ČR konané letos s severočeském Liberci na Gymnáziu F. X. Šaldy, kde jsme mj. také prezentovali vlastní činnost naší obchodní akademie.

U příležitosti setkání byla vyhlášena témata pro projekty školního roku 2022/2023:

  1. Světový den poezie,
  2. Mír, lidská práva včetně práv migrantů,
  3. Kulturní a přírodní památky ČR na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Věříme, že se i letos naší škole, studentům a učitelům podaří témata realizovat. A přivážíme dobrou zprávu! V příštím roce budeme hostit celorepublikový sjezd asi padesátky českých a moravských škol my! :-)

Koordinátoři UNESCO – PhDr. Tomáš Caloň a Mgr. Alena Koubková 

 OAO v UNESCO Vlkolínec

Vlkolínec představuje na Slovensku nejzachovalejší a nejkompletnější celek původních lidových staveb. Pro tuto jedinečnost byl v roce 1977 vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury a v roce 1993 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Jelikož je OAO od roku 2021 UNESCO školou, začlenili jsme návštěvu této podhorské vesnice 8. června 2022 do programu DofE stříbrné ostré expedice. kterou jsme plnili ve Velké Fatře.

Obchodní akademie slavnostně ožila dnem UNESCO

Pátek 10. prosince 2021 nebyl pro Obchodní akademii a VOŠS v Mariánských Horách obyčejným vyučovacím dnem. Naopak. Školu opanoval čilý ruch, protože slavila projektovým Dnem UNESCO oficiální vstup do velmi prestižního společenství vzdělávacích institucí, do Přidružené sítě škol UNESCO.

Všichni učitelé napříč ekonomickými, humanitními, přírodovědnými či cizojazyčnými předměty pro své studenty připravili celkem 16 zajímavých stanovišť, na nichž je během krátkého zastavení formou prezentace, ukázek, workshopů, her či jiných pracovních aktivit seznámili s určitým tématem, které světová organizace UNESCO propaguje. Šlo o hmotné nebo přírodní památky, udržitelný rozvoj a environment či demokracii a právo. Mimo to ještě každý rok školy zpracovávají úžeji daná témata, letos: Umělá inteligence (100 let R. U. R.Karla Čapka), Světový den tisku a Světový den výživy.

Studenti tak získali například inspiraci k cestování po zajímavých koutech Francie nebo německy mluvících zemích, vyzkoušeli si testováním na PC vlastní mediální gramotnost, dozvěděli se o aplikaci práva strukturami UNESCO nebo čapkovském vyvažování techniky a humanity, aby se pak nakonec od vážných témat zrelaxovali ochutnáváním zdravé výživy a diskusí o energetické hodnotě a blahodárném účinku různých potravin na naši imunitu.

Vrcholem celého dne pak byla přednáška vzácné návštěvy z Ministerstva zahraničních věcí ČR, vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO, PhDr. Františka Meda, který za námi i přes nepříznivou epidemiologickou situaci přijel až z Prahy, za což mu patří náš veliký dík, aby v doprovodu ředitelky školy Ing. Evy Kazdové studentům školy vysvětlil činnost a smysl Přidružené sítě škol UNESCO a zodpověděl všechny dotazy přítomných v auditoriu.

Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě – Mariánských Horách slavnostně přijala certifikát o členství v celosvětovém společenství UNESCO škol z rukou zástupců České komise pro UNESCO v sídle MZV ČR v Černínském paláci v Praze dne 1. prosince 2021.

Vstup naši OA do sítě přidružených škol UNESCO

V roce 2021 se naše škola slavnostně zařadila mezi 52 prestižních škol České republiky, které jsou součástí Sítě přidružených škol UNESCO.

Oblast činnosti tohoto seskupení vzdělávacích institucí je zaměřena na udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl, na vnímání kulturního a přírodního dědictví národa a šíření myšlenek demokracie. Naplnění těchto cílů plánujeme prostřednictvím exkurzí, organizací projektových dnů a jiných vzdělávacích akcí. Ve školním roce 2021/2022 se zaměříme v rámci Týdne škol UNESCO na následující témata a významné dny:

  • 100. výročí R. U. R. dramatika Karla Čapka a téma umělé inteligence
  • Světový den výživy a mezinárodní den povědomí o plýtvání potravinami (16. 10.)
  • Světový den tisku (3. 5.)

Koncem září již proběhl Den zdraví, do kterého se zapojila většina žáků i učitelů. Cílem akce se stala propagace zdravého životního stylu.

Síť přidružených škol UNESCO vznikla v roce 1953 a dnes je členem více než 11 tisíc vzdělávacích institucí ze 182 zemích světa. ČR se do projektu zapojila v roce 1966. Vstup naší školy byl připravován pět let. Oficiální žádost byla zaslána v loňském roce do Paříže po schválení našeho členství Valnou hromadou v září 2020 v Praze, v listopadu letošního roku nám bude slavnostně předán certifikát na Ministerstvu zahraničních věcí ČR při zasedání komise UNESCA.

Setkání UNESCO v Litovli

Ve dnech 20.-21. září 2021 se zástupci naší školy zúčastnili XXVII. zasedání Valné hromady Sítě přidružených škol UNESCO, které letos uspořádalo Gymnázium Jana Opletala v malebné hanácké Litovli.

V jednacím sále nádherné secesní budovy někdejší Záložny také následně proběhly prezentace zpracování loňských témat UNESCO jednotlivými vybranými školami. Měli jsme možnost zhlédnut často velmi originální a inspirativní projekty, kterých školy i přes složitosti uplynulého roku realizovaly celou řadu.

Během doprovodného programu, který probíhal ve velmi přátelské atmosféře, s námi litovelští kolegové podnikli exkurzi na jednu z olomouckých pevností – Fort XIII., provedli nás „hanáckými Benátkami“ i nádhernou neorenesanční budovou svého gymnázia, kde jsme večer vyslechli vystoupení školního pěveckého sboru Palora doplněné o dojemnou dramatickou připomínku nejslavnějšího absolventa místní školy – Jana Opletala.

V listopadu tohoto roku nás čeká ještě jedna významná událost, a sice slavnostní předání pařížského certifikátu členství naší školy v Síti přidružených škol UNESCO, které proběhne v Praze.

Děkujeme litovelskému Gymnáziu Jana Opletala za bezvadnou organizaci a těšíme se za rok na setkání v Liberci, za dva roky pak snad už u nás v Ostravě!

Badatelská exkurze UNESCO do Kutné Hory

Jedním z cílů Sítě přidružených škol UNESCO, do níž se řadí i naše škola, patří seznamování studentů s památkami zařazenými do světového kulturního dědictví UNESCO, a proto jsme se se třídou 2. E vypravili ve dnech 3.-5. 6. 2021 na badatelskou exkurzi do „města stříbra a dvou katedrál“ – Kutné Hory.

Šlo o nultou, pilotní akci tohoto typu, a proto jsme pečlivě zvažovali, kam naše kroky povedou. Volba padla vzhledem k ekonomickému zaměření naší školy právě na Kutnou Horu, která platila v době středověku za pomyslnou centrální banku českého království, neboť právě zde se nacházela královská mincovna založená Přemyslovci na ložiscích nejkvalitnější stříbrné rudy u nás. Celá třetina evropského stříbra vrcholného a pozdního středověku se vytěžila právě v Kutné Hoře, která se stala vedle Prahy svého času druhou neoficiální metropolí našeho státu.

Během bohatého třídenního programu jsme navštívili Hrádek – Muzeum českého stříbra, kdy jsme měli příležitost sestoupit do původního důlního díla a zakusit tak velmi náročné pracovní podmínky kutnohorského horníka. Odměnou za tento odvážný výkon nám byla vlastnoruční ražba pražského groše, který jsme si pak ponechali jako cenný suvenýr z exkurze.

Poté naše cesta vedla do Vlašského dvora – ekonomického srdce Kutné Hory, kde si zbudovali vedlejší sídlo i čeští králové, aby zblízka občasně dozorovali samotné ražbě měny, jejíž technologicky náročný postup jsme měli možnost názorně zhlédnout během moderní interaktivní prohlídky.

Díky bohatství plynoucímu z těžby stříbra zbožní kutnohorští měšťané postavili patronce všech „havířů“ sv. Barboře na konci 14. st. pozděgotickou katedrálu sv. Barbory, jejíž denní i noční krásu interiéru i exteriérů jsme během poutavého výkladu paní průvodkyně mohli obdivovat. Chvíle zastavení a odpočinku od každodenního shonu jsme rovněž zažili i v druhé, katolickou církví postavené katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele.

Moment opravdového, až mrazivého zastavení a rozmýšlení o našich mnohdy malicherných „problémech“ a pomíjivosti lidského života ale nastal v kostnici v Sedlci, kde bylo v minulosti (vyplněné mj. válkami a epidemiemi) nashromážděno několik desítek tisíc ostatků zesnulých lidí, vyskládaných během nedostatku pohřebních míst na hřbitově v pozdější době do bizarních objektů a tvarů.

Během naší výpravy jsme také navštívili v Čechách unikátní empírový skvost postavený vlivnými českými hrabaty z rodu Chotků, zámek Kačina u Kutné Hory, příjemnou tečkou pak byla prohlídka expozic romantického neogotického sídla Auerspergů – „pohádkového“ zámku Žleby u Čáslavi se zoologicky jedinečnou oborou ochočených bílých jelenů původem z Persie.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili organizačně i finančně v této nelehké době uspořádat tuto vzdělávací školní akci za poznáním nádherné Kutné Hory, místa s celosvětovým kulturním přesahem. Věříme, že se nám i v dalším školním roce podaří navázat na započatou tradici exkurzí UNESCO a navštívit další kulturně cennou lokalitu ČR.

Exkurze UNESCO do východních Čech

Ve dnech 7.-9. června 2022 se studenti 3. ročníku ekonomického lycea vydali již podruhé na poznávací exkurzi po českých památkách UNESCO. 

Tentokrát objevovali krásy východních Čech, kde první den navštívili Litomyšl – rodiště Bedřicha Smetany, místo, kde letos v červenci Ursula von der Leyenová předá předsednictví EU české vládě, ale hlavně prostředí, v němž se nachází nádherný renesanční zámek s jedinečným divadlem.

Další den studenti věnovali poznání světového unikátu – starokladrubského koně, jediného plemene na světě, které bylo vyšlechtěno speciálně pro ceremoniální (kočárové) účely. Národní hřebčín Kladruby n. Labem je od 16. st. nejstarší kontinuálně existující chovnou stanicí koní na světě a dodnes dodává bělouše na dánský a švédský královský dvůr. Starokladrubský kůň je první živou památkou na seznamu UNESCO.

Poslední den se třída 3. E vydala na pouť do Žďáru n. Sázavou, kde navštívila magické místo – Santiniho areál s kostelem Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který slavný architekt postavil poč.18. st. ve stylu barokní gotiky na hvězdicovitém půdorysu.

Jako organizátoři věříme, že se i příští rok najde dostatek zájemců a opět vyrazíme za světovým kulturním dědictvím UNESCO, tentokrát na jih Moravy.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×