Technicko-hospodářští pracovníci OA

Jméno Zkratka / funkce Klapka Kabinet E-mail
Jméno
Mgr. Ing. Radmila Kosturová 
Zkratka / funkce
Ks / ekonomka
Klapka
225
Kabinet
F 193
E-mail
Jméno
 Jana Bagarová 
Zkratka / funkce
Bag / sekretářka
Klapka
203
Kabinet
F 192
E-mail
Jméno
 Ludmila Košťálová 
Zkratka / funkce
Koš / hospodářka
Klapka
213
Kabinet
F 181
E-mail
Jméno
 Jana Richterová 
Zkratka / funkce
Rich / mzdová účetní
Klapka
253
Kabinet
F 184
E-mail
Jméno
Mgr. Jiří Plachý 
Zkratka / funkce
Pl / IT správce
Klapka
210
Kabinet
F 182
E-mail
Jméno
 Lea Sysalová 
Zkratka / funkce
Sys / knihovnice
Klapka
215
Kabinet
K 1
E-mail
Jméno
 Tomáš Gillar 
Zkratka / funkce
Údržba
Klapka
227
Jméno
 Jiří Bednář 
Zkratka / funkce
Bufet
Klapka
231
Jméno
  přední vrátnice 
Zkratka / funkce
...
Klapka
208
Jméno
  školní poradenské pracoviště 
Zkratka / funkce
ŠPP
Kabinet
D103
×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×