SVĚTOVÁ ŠKOLA – jsme součástí sítě škol

Naše akademie se zapojila do projektu Světová škola a získala prestižní certifikát Světová škola, který uděluje společnost Člověk v tísni, ADRA a ARPOK.

K získání titulu musela naše škola během roku postupně splnit 5 daných kritérii:

  • Témata globálního rozvojového vzdělávání (GRV) jsou součástí života školy.
  • Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti GRV.
  • Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad.
  • Škola se aktivně zapojuje do řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Škola pořádá místní (veřejné) akce, které přinášejí pozitivní změny.
  •  

NAŠE OA ZÍSKALA TITUL SVĚTOVÁ ŠKOLA

15.6. se v Praze konal Summit Světových škol, na kterém naše škola získala prestižní certifikát Světová škola. Summit byl slavnostním vyvrcholením celoročního projektu, v rámci kterého naši studenti identifikovali místní problémy s globálním přesahem a snažili se o jejich řešení. 

Uspořádali hned tři úspěšné akce:

  • Mikulášskou sbírku pro psí útulek (výtěžek 13 000 Kč + hmotná sbírka),
  • Happening pro Ukrajinu (výtěžek téměř 30 000 Kč) a
  • akci DopytlaStym, při které uklidili okolí Heřmanického rybníka.

Naše škola tímto prokázala, že globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy.

Akce DopytlaStym na oslavu Dne Země

Naši studenti se rozhodli na Den Země 22.4. uklidit přírodu kolem Heřmanického rybníka, a tak uspořádali akci nazvanou DopytlaStym. Na akci spolupracovali s Magistrátem města Ostravy a společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která poskytla dva velkoobjemové kontejnery a igelitové pytle.

Proč si studenti vybrali právě Heřmanický rybník? Jedná se o přírodní památku na území Ostravy, Rychvaldu a Bohumína. Slouží především sportovnímu rybolovu. Rybáři při něm využívají u nás zcela ojedinělých dřevěných posedů s dlouhými přístupovými lávkami, které společně s rozsáhlými porosty rákosí navozují atmosféru vzdálené asijské země.

Každoročně se zde shromažďuje kolem 250 druhů ptáků a můžeme tady vidět i velmi vzácné a chráněné druhy - bukáče malého, slavíka modráčka středoevropského či ledňáčka říčního. Daří se zde rovněž několika druhům obojživelníků, včetně celoevropsky chráněného čolka velkého. Bohužel v této lokalitě vznikají černé skládky stavebního odpadu, pneumatik apod.

Na akci u Heřmanického rybníka se sešlo 89 studentů a 5 učitelů naší akademie. Všichni se vrhli do úklidu s vervou a rozhodně to nebyla procházka růžovou zahradou. Odnesli ke kontejneru dvě lednice (jednu nesli půl kilometru), postel, skříň, televizi, a dokonce i záchod.

Občas se museli brodit bahnem (podotýkám, že někteří si na to vzali bílé tenisky a bílé bundy). Zlikvidovali velkou skládku pneumatik a součástek z aut. Naplnili odpadem dva velkokapacitní kontejnery.

Tato akce byla naší třetí akcí v rámci projektu Světová škola, který probíhá pod záštitou organizací Člověk v tísni, ADRA a ARPOK. Cílem tohoto projektu je, aby se žáci učili o globálních problémech a  zorganizovali komunitní akci, která přinese pozitivní změnu.

HAPPENING PRO UKRAJINU

V pondělí 7. března 2022 se konal happening na podporu válkou sužované Ukrajiny. Pod záštitou studentů třetího ročníku a vyučujících školy, která je od loňského roku součástí Sítě přidružených škol UNESCO, vystoupilo několik hostů, kteří hovořili o demokracii, potřebě její hodnoty chránit, vzpomínali na české i světové dějiny a s nadějí se dívali také do budoucnosti.

Pozvání studentů přijali prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D., vedoucí Katedry české literatury a literární vědy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, a Mgr. Roman Polách, Ph.D., básník, vysokoškolský učitel a aktivista. Kromě těchto hostů vystoupili také vyučující Obchodní akademie a Vyšší odborné školy v Ostravě-Mariánských Horách, a to rusista Mgr. Tomáš Kolařík a historik PhDr. Tomáš Caloň. Studenty Obchodní akademie zaujali svým vyprávěním o historii a kultuře válkou zasažené Ukrajiny.

Happeningem však podpora a aktivita ze strany školy, jejich vyučujících a studentů neskončila - nadále funguje transparentní účet, jehož prostřednictvím je možné přispět organizaci Člověk v tísni, která na válkou zasažené Ukrajině pomáhá, a studenti a jejich rodiny pomáhají také materiálně. V objektu domova mládeže Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách bude v dalších týdnech také zřízeno bydlení pro ukrajinské uprchlíky.

Mikulášská sbírka pro psy z útulku

Studentský tým Světové školy, který tvoří 12 žáků 3.A, uspořádal 6.12.2021 ve škole charitativní sbírku pro psy z ostravského útulku. Studenti i učitelé napekli vánoční cukroví a jiné pečivo, které nabízeli za dobrovolný příspěvek. Studentská kuchyňka se proměnila v "kavárnu", kde se podávaly toasty, kakao se šlehačkou nebo horký jahodový džus se skořicí.

Ve škole probíhala i hmotná sbírka pro psí útulek. Žáci a učitelé přinesli do školy psí pamlsky a také deky a osušky, aby psům nebylo v mrazivém počasí zima. Velká pochvala patří žákům 3.S, kteří přinesli velkou tašku psích pamlsků, a žákům 2.E, kteří se složili a darovali 1000 Kč.

Třídy navštívil i Mikuláš a jeho parta, kteří nejen nadělovali sladkosti, ale také vybírali peníze pro psí útulek. Součástí programu byla online tombola vysílaná z knihovny. Studenti a učitelé sledovali tombolu ve třídách a chodili si pro ceny.

Během akce se studentům podařilo vybrat 13 000 Kč. Za 3 000 Kč nakoupili psí pamlsky a 10 000 vložili na účet veřejné sbírky Statutárního útulku města Ostravy. Předání hmotné sbírky ostravskému útulku proběhlo 7. 12. v 11.00.

17.12. navštívil naši školu primátor města Ostravy Tomáš Macura, aby studentům 3.A osobně poděkoval a věnoval jim speciální dárek - VIP návštěvu ostravské ZOO, na které se dostanou do míst, kam se běžný návštěvník nepodívá.

 

Napsali o nás

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×