Jsme fakultní škola VŠB -TUO, EKF

Naše škola se od 1. června 2024 stavá Fakultní školou Ekonomické fakulty VŠB-TUO, se kterou máme dlouhodobě úzkou spolupráci. Je to koneckonců právě tato fakulta, která vítá největší počet našich maturantů. Pravidelně pořádá workshopy, zajímavé přednášky a soutěže pro žáky středních škol. A mnoho kolegů z naší školní sekce ekonomů je absolventy právě EkF. Těšíme se na budoucí, tentokráte již oficiální, spolupráci.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×