VELETRH PŘÍLEŽITOSTÍ (DŘÍVE FIF)

14. ROČNÍK VELETRHU PŘÍLEŽITOSTÍ V OSTRAVĚ

Budeme se na Vás těšit 24. března 2022 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. 

13. ROČNÍK VELETRHU FIF V OSTRAVĚ - ON-LINE

Tento ročník veletrhu se nám zapíše do paměti, jelikož byl zcela jiný než ty předchozí ročníky. Museli jsme reflektovat aktuální podmínky ve společnosti a uspořádat první on-line veletrh.

Musíme velmi poděkovat všem školám, resp. učitelům a studentům, kteří se zapojili a prožili s námi příjemné dopoledne. Toto dopoledne je třešnička na dortu, které předcházelo velké množství práce a komunikace. Na všech zapojených bylo vidět, že si dopoledne užili a byli rádi, že se mohou se "starými známymi" vidět a slyšet alespoň virtuálně.

Výsledky

Tentokrát jsme hodnotili pomocí on-line formulářů. Toto můžeme snad připsat na stranu plusovou, protože hodnocení bylo skutečně "společné". Soutěžili jsme v těchto kateoriích:

  • NEJLEPŠÍ KATALOG
  • NEJLEPŠÍ PREZENTACE FIF
  • NEJLEPŠÍ FIREMNÍ SLOGAN
  • NEJLEPŠÍ VIZITKA
  • FIRMA V 90 SEKUNDÁCH
  • NEJORIGINALNĚJŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR
  • NEJLEPŠÍ FIRMA OČIMA STUDENTA
  •  

Výsledky

12. ROČNÍK VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM 

Na letošním 12. ročníku Ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí se představila také nová podoba fiktivní firmy, a to společná mezinárodní fiktivní firma. Ta mohla vzniknout jen díky realizovanému evropskému projektu zemí Visegrádské čtyřky. Žáci oboru obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod vytvořili akciovou společnost ChartEco, na níž se podílely školy ze všech čtyř zemí V4. Obchodní akademie z Ostravy - Mariánských Hor v této akciové společnosti zastupovala mateřskou společnost. Fiktivní firmě ChartEco poskytla odbornou a konzultační pomoc reálná mezinárodní firma Stroenzo. Obě firmy, fiktivní i reálná, jsou zaměřeny na výrobu papíru, ekologických výrobků z papíru a obalů, které nahrazují plast. Firma Stroenzo podniká v rámci udržitelného rozvoje a tento princip se snažili naplnit žáci i v rámci vytvořené fiktivní firmy.

Výuka k podnikání a podnikavosti přináší úspěch. Obchodní akademie z Ostravy – Mariánských Hor zorganizovala již 12. ročník veletrhu fiktivních firem se zahraniční účastí. Dne 20. 2. 2020 na výstavišti Černá louka soutěžilo 27 fiktivních firem.

Novinkami letošního roku byly 2 fiktivní firmy ze ZŠ Generála Janka a 1 firma složená ze studentů 4 států – ČR, Slovenska, Polska a Maďarska.

Soutěžní klání bylo velmi vyrovnané a řada podnikatelských nápadů byla velmi originální. Nejlepší firmou byla vyhlášena BikeFamilly, s. r. o., z hotelové akademie Liptovský Mikuláš, nejlepší katalog měla firma ETERNITY, s. r. o. – OA Valašské Meziříčí, nejzajímavější vizitku – The World of Wine, Ltd. Polsko, nejvýstižnější slogan – HandiFit, s. r o. – PrimMat Frýdek Místek, nejšikovnější představení firmy v 90 minutách Muf-Muf, s. r. o. – OA Český Těšín, nejpřitažlivější prezentaci firmy přednesla FitBreak, s. r. o. – OA, Ostrava – Mariánské Hory.

Ocenění za nejlepší stánek si odnesl APIS, Ltd. – zespol skol Polsko. S podnikatelským záměrem zabodovala u hodnotící komise firma Fajnhouse, s. r. o. – PrimMat Frýdek Místek. Cenu pro nejlepšího reprezentanta si odnesl Patrik Belák – Propagátor, s. r. o., a pro nejlepší reprezentantku Adéla Fiedlerová – FLOWI, s. r. o.

Děkujeme Ing. Evženu Tošenovskému za to, že převzal záštitu nad veletrhem a Mgr. Patriku Hujdusovi, starostovi městské části Mariánské Hory a Hulváky, za podporu fiktivních firem na ZŠ a OA. Bez této podpory by realizace veletrhu nebyla možná.

Moderní výuka ekonomických předmětů na Obchodní akademii v Ostravě – Mariánských Horách vytváří most mezi teorií a praxí, snaží se, aby žáci byli dobře připraveni pro zapojení se do budoucího podnikání. Přejeme všem hodně elánu do další práce!

Výsledková listina

11. ROČNÍK VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM

Jedenáctý Veletrh fiktivních firem na Černé louce se uskutečnil 7. 3 2019 pod záštitou náměstkyně primátora Statutárního města Ostravy Mgr. Andrey Hofmannové, PhD.

Veletrh pořádala Obchodní akademie v Ostravě – Mariánských Horách. Ředitelka školy Ing. Eva Kazdové si moc dobře uvědomuje, že je třeba podpořit podnikavost mladé generace a naučit podnikat i ty, kteří si zatím nevěří. Moravskoslezský kraj je stále na chvostu republiky v této oblasti.

Soutěžilo 35 firem nejen z České republiky, ale také z Polska a Slovenska. Možnost porovnat své schopnosti i v mezinárodním měřítku je velmi důležitá. Fiktivní firmy pořadatelské školy se neztratily v konkurenci, nejvíce zaujala FAJNA pekárna, s. r. o., která uspěla na 2. místě v kategorii prezentace, 4. místo obsadila v kategorii nejlepší firma a nejlepší stánek. Také se líbily firmy Lucy Café a Flowi. Některé nápady byly vskutku originální, celkově zvítězila psí kavárna.

Přejeme všem zájemcům o podnikání dobré nápady, trpělivost a štěstí.

Výsledková listina

10. ROČNÍK VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM

Vážení přátelé,

ve školním roce 2017 / 2018 jme již po desáté uspořádáli prostřednictvím veletrhu fiktivních firem setkání škol, žáků a učitelů, kteří mají zájem podnikat.

V rámci předmětu fiktivní firma nebo studentská společnost (JA Czech) jsou fiktivně vytvářeny podmínky pro založení, vznik a fungování firmy a případnou spolupráci s reálnými partnery. Veletrh fiktivních firem pak dává školám příležitost, aby se prezentovaly nejen se svou firmou, ale také se stánkem, katalogem a elektronickou prezentací. Žáci zde mohou ukázat svůj podnikatelský talent, prezentační dovednosti, znalost cizího jazyka a kreativitu, mohou si vyzkoušet, jak dovedou zaujmout svým produktem a službou. Žáci fiktivní firmy si svou účastí nejen otestovali úroveň podnikatelských dovednosti v soutěžních disciplínách, ale také se obohatili o nové podněty a nápady.

Jubilejní ročník jsme nepatrně inovovali. Obohatili jsme především hodnocení žáků ve fiktivních firmách o nové soutěžní disciplíny, kterých jsme tentokrát vyhlašovali právě deset.

Záštitu nad veletrhem převzali:

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny

Náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Vladimír Cigánek

Rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×