Secon hand MOMENT

O. p. s. MOMENT jsme již podporovali v minulých létech. Zisk tohoto seconhandu je věnován některému z projektů, o kterých si můžete přečíst níže. V letošním roce se naše 4. S rozhodla podpořit tento projekt tím, že se celá třída vypravila koupit si něco v tomto seconhandu:

Naše třída 4. S se letos zapojila do četných charitativních akcí, které pořádá naše škola. Konkrétně jsme se zapojili prostřednictvím charitativního second handu Moment, který pořádá sbírky, prodává zvýhodněné zboží či přímo obdarovává lidi, kteří by si jinak nemohli dovolit základní potřeby, byť pro nás jsou samozřejmostí. Ve sbírce se vybralo 1 300 korun. Věříme, že i tento dar někomu pomůže ve složitých životních situacích.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×