Potravinová sbírka

V listopadu 2022 se naše škola zapojila do národní potravinové sbírky, která se konala při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Studenti a učitelé Obchodní akademie a VOŠS nasbírali trvanlivé potraviny a kosmetiku o celkové hmotnosti 43,5 kg a předali je Potravinové bance v Ostravě. Všem, kteří do sbírky
přispěli, patří velké poděkování. Dopis Sabiny Keprdové, manažerky provozu Potravinové banky Ostrava:

Vážení přátelé, chtěla bych Vám a Vašemu kolektivu poděkovat za projevenou ochotu a štědrost při pořádání sbírky. Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky zapojili. S Vaší pomocí můžeme realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Sabina Keprdová Manažerka provozu Potravinová banka Ostrava

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×