Bílá pastelka 2022

Dobrovolníci z Vyšší odborné školy sociální Ostrava vyrazili 11. října 2022 do ulic s cílem aktivně se zapojit do sbírky Bílá pastelka 2022, kterou každoročně pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.). S realizací od počátku sbírky pomáhají také dceřiné společnosti, Tyfloservis, o. p. s. a krajská TyfloCentra. Sbírka je inspirovaná Dnem bílé hole, který připadá na 15. říjen. Bílá pastelka je veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen na dlouhodobé projekty, které pomáhají zrakově postiženým.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×