Potravinová sbírka 2022

Vážení přátelé,

chtěla bych Vám a Vašemu kolektivu  poděkovat za projevenou ochotu a štědrost při pořádaní sbírky. 

Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky potravin zapojili. S Vaší pomocí můžeme realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×