Historická výročí spjatá s rokem 2024

V pondělí 29. dubna proběhla na naší škole dějepisná soutěž na téma "Historická výročí spjatá s rokem 2024". Poměřit síly ve znalostech z minulosti dávné i nedávné přišlo 45 studentů všech ročníků, z nichž nakonec zvítězili se stejným počtem bodů tito tři:

 Tomáš Doskočil z 1.S,
Renáta Jurečková z 1.E a 
Martin Soszka z 2.S.

Vítězům blahopřejeme a zúčastněným děkujeme, že se do akce zapojili!
PhDr. Tomáš Caloň

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×