Prázdninový provoz na VOŠ

Vyšší odborná škola
Zelená 40A, Ostrava


V období hlavních školních prázdnin bude budova školy zcela uzavřena v termínech

  • 1. 7. - 7. 7. 2024
  • 29. 7. - 9. 8. 2024

Mimo tento termín bude studijní oddělení otevřeno pouze v úředních dnech, tj.  v pondělí a středy od 9:00 do 12:00 hodin. V uvedených dnech a hodinách (v případě uzavřené budovy) použijte zvonek vpravo.

 Osobní příjem přihlášek pro 2. kolo PŘ

  • 8. 7. 2024 - 24. 7. 2024
    (v úředních hodinách a dnech viz výše)
  • pondělí 12. 8. 2024 do 12:00 hodin
    (uzávěrka podání přihlášek).   

   
V jiné dny je možné odevzdat přihlášku na zadní vrátnici na OA, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory (tel. 599524211). 

Knihovna je uzavřena po celou dobu školních prázdnin.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×