Výtečné hodnocení praxe

Už třetím rokem vyjíždí naši studenti díky programu Erasmus na odbornou praxi do zahraničí. V květnu měli tuto možnost Katka/3E a Ondřej/3B, kteří praxi vykonávali v Berlíně. O tom, jak se s praxí v Německu vyrovnali nejlépe vypovídají hodnocení, která oba získali. Děkujeme za vzornou
reprezentaci školy v zahraničí.

Hodnocení z praxe 1

Hodnocení z praxe 2

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×