OA šířila osvětu o nešvarech internetu!

Dne 19. 6. 2024 se studenti z 2. S Martin Soszka a Daniel Staník společně s panem profesorem Davidem Sikorou vydali na 10. ročník žákovského sympozia „Nebezpečí virtuální sítě 2024“ na úřadě Moravskoslezského kraje.

Hlavní myšlenkou sympozia bylo poukázat na rizika internetu dle studentů a přinést k nim pozornost. Po každé z prezentací byl prostor na debatu či dotazy na přednášející. Tohoto naši studenti aktivně využili a snažili se rozvíjet diskusi a lépe nastínit prezentovanou problematiku.

Akci bedlivě sledovalo cca 130 účastníků, avšak prezentaci mělo 9 družstev, z toho 6 pocházelo ze základních škol. I přes úvodní nervozitu se základním školám povedlo vyšvihnout na středoškolskou úroveň.

Naši studenti přispěli na sympoziu svými náměty, jako je například zkrácení pozornosti vlivem nadměrného využívání moderních technologií, důležitost vlastního názoru a problematiku internetových reakcích ve své prezentaci s názvem „Nešvary internetu“.

Jejich nekonvenční metody, jako je například zahrnutí ice breakeru „Dostihy!“ hned na začátek prezentace, pohotové odpovídání na dotazy a osobitý přístup k obecenstvu sklidil úspěch jak u organizátorů, tak i u publika.

 Za jejich úspěšné zakončení akce byli studenti odměněni potvrzením o vystoupení na sympoziu a upomínkovými předměty.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×