Informativní schůzky s rodiči prvních ročníků

Dne 18. června se v aule v budově školy na ulici Karasova 16 konají informativní třídní schůzky s vedením školy, výchovnými poradkyněmi a třídními učiteli. Zveme Vás v těchto termínech:

16:00 OBCHODNÍ AKADEMIE, ZAHRANIČNÍ OBCHOD
17:00 EKONOMICKÉ LYCEUM, VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST


Vzhledem k omezené  kapacitě auly si Vás dovolujeme požádat o účast max. jednoho zástupce žáka. Děkujeme za pochopení.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×