Předání jazykových certifikátů

Blahopřejeme všem žákům 3. ročníků, kteří úspěšně složili Cambridgeský jazykový certifikát úrovně B2 a C1 v anglickém jazyce! Tyto certifikáty obdrželi hromadně v pondělí 10. června při slavnostním předávání v aule. Pokud je chcete následovat i vy, neváhejte a rozšiřte jejich řady...

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×