Cyklistický kurz

Ve dnech 20.–24. května se zájemci druhého ročníku účastnili cyklistického kurzu u Žermanické přehrady. 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×