Ondra a Vašek uspěli v krajském kole středoškolské odborné činnosti

Dne 3. května 2024 se zúčastnili krajského kola 46. ročníku SOČ naši žáci Ondřej Juránek (4. S) a Václav Formánek (3. S), kde prezentovali svou odbornou práci na téma Analýza problematiky institutu dohody o vině a trestu v praxi jako prvku restorativní justice.

Ondra s Vaškem uspěli, svou práci obhájili a získali 1. místo. Žáci postupují do celostátního kola a my budeme držet palce.

Ještě jednou děkujeme za reprezentaci naší školy.
Ondro, Vašku, jsme na Vás pyšní.

Mgr. Eva Mikulíková
garant školního kola SOČ

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×