Proběhla konference VOŠS: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Mezinárodní odborná konference s názvem Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, konaná dne 11. dubna 2024, ve Vyšší odborné škole sociální Ostrava, jež od září znovu ponese název - VOŠ sociálně právní, přilákala do multifunkčního sálu na Zelené 40A, řadu odborníků, pedagogů a studentů z oboru Sociální práce a sociální pedagogika, kteří se společně zamýšleli nad velmi aktuálním celospolečenským tématem, chápajícím cesty, pracovní možnosti a příležitosti začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti jako podnět dát také těmto lidem možnost najít smysl pro kvalitní život. Na konferenci, nad kterou převzalo záštitu MPSV ČR a ministr Jurečka na úvod přednesl prostřednictvím videa svou zdravici, spolupracoval i Moravskoslezský kraj, který nad konferencí rovněž převzal záštitu, a to prostřednictvím náměstků hejtmana kraje Stanislava Folwarczneho a Jiřího Navrátila, MBA, poslance PS Parlamentu ČR. Moravskoslezský kraj konferenci podpořil finančně a odbor sociálních věcí spolupracoval na připravovaném tématu, a to s cílem vyzdvihnout a představit odborné veřejnosti aktivity kraje vedoucí k podpoře lidí se zdravotním postižením. Do programu konference s mezinárodním přesahem se zapojila také Krajská pobočka Úřadu práce ČR s příspěvkem zmiňujícím podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Sdíleny a komparovány byly dále aktuální a praktické zkušenosti ze Slovenska prostřednictvím Kataríny Pieckové z Občanského sdružení VICTUS a z Chorvatska, jež se připojilo video zdravicí, prostřednictvím které vystoupila a svým příspěvkem konferenci podpořila Snježana Čotić, ředitelka Centra za odgoj a obrazovanje Juraj Bonači, Split, s příslibem další spolupráce v rámci programu Erasmus +. Na příkladech dobré praxe pak místně příslušné specializované organizace (MENS SANA, z. ú., Prapos, z. s. a Charita sv. Alexandra) dokumentovaly, jak sociální politika založená na participativní demokracii a solidaritě může významnou měrou přispět k začlenění znevýhodněných osob do společnosti. Konferenci věcnými dary podpořila firma Hyundai.  

  

Připravila: Ing. Eva Zátopková, zástupkyně ředitele školy pro VOŠ

 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×