Korunovační klenoty na hradě

Víte, kolik drahokamů a perel je na českých korunovačních klenotech? A ze kterých míst pochází? Studenti 1. - 3. ročníku OA už znají odpověď. V pátek 12. dubna navštívili putovní výstavu na Slezskoostravském hradě. K vidění byly nejen repliky korunovačních klenotů naší země a nutno podotknout, že velice zdařilé, ale také např. slavnostní dívčí šaty císařovny Marie Terezie nebo legendami opředené Longinovo kopí. K báječné atmosféře na hradě přispěl i zajímavý a vtipný výklad pana průvodce a slunečné počasí. 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×