Přednáška o euru

Ve středu 17. dubna na naši školu přijal pozvání Ing. Emil Adámek, Ph.D., děkan VŠ Prigo, který představil našim žákům třetích ročníků problematiku okolo přijetí eura, Maastrichtská kritéria Eurozóny, ekonomické teorie stojícími za měnovými kurzy, výhody a nevýhody eura. 

Věříme, že dané téma bylo pro žáky dobře zvolené. 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×