Jednotné přijímací zkoušky: doklad totožnosti

K jednotné přijímací zkoušce, konané 12. a 15. dubna 2024, si přineste doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, ODISku, ...).

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×