Naši žáci uspěli v okresním kole Středoškolské odborné činnosti

Dne 11. dubna 2024 se zúčastnili 46. ročníku SOČ naši žáci Ondřej Juránek (4. S) a Václav Formánek (3. S), kde prezentovali svou odbornou práci na téma Analýzaproblematiky institutu dohody o vině a trestu v praxi jako prvku restorativní justice.

Ondra a Vašek obsadili 1. místo a postupují do krajského kola SOČ, které se bude konat 3. května 2024 na TU-VŠB v Ostravě.

Děkujeme za jejich práci, trpělivost a reprezentaci naší Obchodní akademie.
Přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Eva Mikulíková
garant školního kola SOČ

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×