Exkurze do České televize

Exkurze do ostravského studia České televize se studenty semináře Média a etika. 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×