Rozloučili jsme se s 3. ročníkem Ostravského veletrhu příležitostí

Dne 21. 3. 2024 jako každoročně proběhl na výstavišti Černá louka již 3. ročník Ostravského veletrhu příležitostí, který navazuje na uplynulých 13 ročníků Ostravských veletrhů fiktivních firem.

Letos se přihlásilo 36 vystavujících fiktivních firem celkem ze 17 škol jak z České, tak i Slovenské republiky. Velmi si vážíme, že se přihlásily i školy, které se našich veletrhů nikdy neúčastnily. Jako organizátoři jsme hrdi na to, že kromě středních škol se přihlásily i dvě základní školy. Je vidět, že problematika podnikání, podnikavosti, kreativity a sebeprezentace pohltila i skupinu velmi mladých lidí.

Pro odbornou porotu bylo velmi těžké rozhodnout v celkem 9 soutěžních kategoriích, která z vystavujících fiktivních firem má být na stupních vítězů. I když vítězi jsou již známi, je třeba vyzdvihnout všechny soutěžní fiktivní firmy, protože všechny byly skvělé a žáci a studenti vytvořili opět Hodnotné dílo, které nás dospělé ohromuje.

Máte náš obdiv a respekt.

Ing. Magda Březná, MBA, DBA
koordinátor Ostravského veletrhu příležitostí

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×