Okresní kolo ve šplhu

Dne 7. 3. proběhlo na Obchodní akademii v Ostravě Porubě okresní kolo ve šplhu. Naši školu reprezentovalo družstvo dívek ve složení: Pluskalová M., Schullová K., Neničková B. a Pawlasová Z.. Děvčatům se podařilo získat zlatou medaili a mezi jednotlivci bodovala na druhém místě Míša P. a na třetím místě Karolína S. Hoši soutěžili ve složení Matuszynski O., Macek D., Burkovič F. a Černík J. a vybojovali páté místo. Ondrovi se podařilo mezi jednotlivci umístit na krásném třetím místě.

 Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy

 kabinet TEV

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×