Literární soutěž

Ve středu 21. ledna se na Obchodní akademii konala literární soutěž. Žáci prokazovali své interpretační dovednosti a schopnost povšimnout si detailů při čtení textu na takových klasikách, jako je Saturnin, O myších a lidech nebo třeba v posledních letech populární Hana.

Výsledková listina:

Kategorie 1. a 2. ročníku
1. místo: Olga Oprchalová + Lucie Součková, 1. S
2. místo: Karine Kapolková + Adriana Trávníková, 2. E
3. místo: Tereza Mutinová + Vendula Šulová, 2. A 

Kategorie 3. a 4. ročníku
1. místo: Petra Bílková + Nikola Tondrová, 4.A, Daniel Kozelský + Jana Kubíková, 3.S, Markéta Lachová + Monica Miolla, 3.B
2. místo: Adam Pollák + Radka Ordeltová 4.S, Kristýna Jandlová + Julie Tabašková, 3.B

Výhercům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme!

vyučující ČJL

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×